Seks Shop seksshop.net
ANA SAYFA FIRSAT ÜRÜNLERİ EROTİK SHOP İLETİŞİM
SİTE İÇİ ARAMA
KATEGORİLER
SEKS SHOP MENÜ
SOSYAL AĞLAR
KAPIDA ÖDEME

Kapıda Ödeme

Cinsel Eğitim

13 Ekim 2012

Eğitim, çocuğun dünyaya gelmesiyle başlar. Çocuğu eğitiminde temel esas, eğitimi üstlenecek kişinin belli bir olgunluğa sahip olmasıdır. Cinsel eğitimde birinci kural, cinslere sahip oldukları cinsiyete göre davranmaktır. Erkek çocuğa erkek gibi, kız çocuğa da kız gibi davranmak gerekir. Bu farklılık giysilere, saç kesimlerine ve onlarla kurulan ilişkilere yansımalıdır, örneğin erkek çocuğu kız veya kız çocuğu erkek gibi çağırılmamalıdır. Erkek çocuğu kız gibi şımartılmamalıdır. Çünkü çocuklara cinsel farklılık gözetmeksizin davranmanın ileriki yaşlara dönük bir çok yan etkisi olacaktır. Bu karıştırma, yetişme sürecinde devam ettiği takdirde erkek çocuklarda kadınsılık, kız çocuklarda ise erkeklere özenti görülebilir. Cinsel eğitim bebeğin doğumundan önce başlar. Çünkü anne babanın doğacak bebeği erkek veya kız ayrımı yapmaksızın olduğu gibi kabullenmeleri gerekir. Bu konuda her hangi bir ayrımcı yaklaşıma sahip olmamaları gerekir.

Çocuklara Cinsel Eğitim

Doğu toplumları olarak erkek çocuklara kız çocuklardan da ha fazla ilgi göstermeye devam etmekteyiz. Çocuklarımız konusunda bir türlü kurtulamadığımız bu ayrımcı yaklaşım yüzünden kızlarımız yetişme çağlarında bir eziklik hissetmekte ve çoğunlukla da anneler kızlarına erkek gibi davranmaktadır. Bu ise kızlarda er keklere özenme gibi psikolojik bir rahatsızlığa zemin hazırlamaktadır. Erkek veya kız çocuğunuz size sevgi ve aşka dair bir soru sorduğunda kesinlikle kızmamanız gerekir. Çünkü çocuklar anne babalarına herkesten daha çok güvenir ve açık davranırlar. Onlara danışma ihtiyacı duyar ve sözlerine değer verirler. Bu gibi durumlarda anne babaya düşen; sordukları hususları çocuklarına açıklamaları, öfke, korku ve utangaçlık gibi duygulara kapılmamalarıdır. Çocuklarının sorularına cevap verme konusunda ilgisiz davranan anne babalar, onların bu soruların cevaplarını başka kaynaklardan arayacaklarını, kimi zaman da hatalı yollara, hatta anne babanın hiç istemeyecekleri yollara tevessül edeceklerini bilmelidirler. Bu kanalların başında ilk olarak okul arkadaşları gelir. Ama bu arkadaşların hatalı görüşleri çocukların psikolojilerinde bozulmaya yol açabileceği gibi düşünce ve ruh dünyalarını da alt üst edebilir.

Çocuklara Cinsel Eğitim

O dönemde edinilen bir takım yanlış fikirlerin ömür boyu süreceği de unutulmamalıdır. Cinsel eğitim, çocuğun gelişme çağında soracağı sorulara verilen cevaplarla aşama kaydeder. Çocuklar, belli bir yaşta dünyaya nereden geldiklerini, doğmadan önce nerede oldukları ve anne karnından nasıl çıktıklarını sorarlar. Çocukların bu sorulan gayet tabii sorulardır. Bu sorulara vereceğimiz cevaplar sayesinde onları akıllarıyla orantılı biçimde aydınlatıp eğitebiliriz. Anne babalar, çocuklar için her zaman iyi örnek olmalıdırlar. Erkek veya kız çocuk, çevresinde ilk olarak anne babasını görür. Onlardan her hangi birinde veya her ikisinde sapma görmemeli, çirkin söz ve küfürler işitmemelidir. Babasının evine ve annesine karşı sorumluluklarını ihmal ettiğini, yahut annesinin eve, babasına veya kardeşlerine karşı görevlerini ihmal ettiğini gören bir çocuk da benzer sapmalara düşebilecek, anne babasının doğru dahi olsa görev ve sorumluluklara ve geleceklerine dair söylediklerini ciddiye almayacaktır. Çocukların zihinlerinde izzeti nefis ve sıradan zevkler uğruna feda edilemeyecek yüce hedeflere sahip olma duygusu işte bu eğitimle perçinlenecektir. Bu eğitim sürecinde soru sorulan kişi, cinsel zevkten bahsetmek zorunda kalabilir.

Çoçukta Cinsel Eğitim

Cinsel zevki kesinlikle gerçek boyutuyla anlatmalı, ama ona erkeğin eşine, çocuklarına, toplum ve vatanına dönük sorumluluklarıyla cinsel zevk etrafında sıralanan ruh ve beden sağlığıyla ilgili bilgileri de eklemelidir. Eğitim sürecinin bir diğer boyutu, ergenlik çağındaki genç erkek ve kızın kendine, bedenine ve ailesine karşı sorumluluklarından söz edilmeye başlanmasıdır. Bunlar, kişiliğinin gelişmesini ve hayattaki rolünü önemsemesini sağlamayı amaçlayan konuşmalardır. Bu meyanda bedenini koruması, iradesini pekiştirmesi,
zevk ve arzulananın peşine düşmemesi tavsiye edilir. Ona, geleceğin sağlıklı neslini yetiştirecek bir baba ve anne adayı olarak yetiştirildiği sürekli vurgulanır. Çocuk açısından eğitim sürecinin sonu, yararlı ve zararı olabilecek müessirlerden oluşan bir etkiler bütünüdür, örneğin anne babanın çocuğa aşın şefkatli davranmaları, kişilik ve iradesinin zayıflaması yönünde bir etkide bulunabilecektir. Aşırı katı ve sert davranmak ise çocukların kişilik ve iradelerini yok edebilecektir. Bu ve benzeri bir çok etken, çocuğun gelişiminde rol oynamaktadır. Çocuklar için ideal eğitim ve terbiye ortamı, mutlu ve huzurlu aile ortamıdır. Sağlıklı bir büyüme gösteren bir çocuk, tabii olarak haya yani utanma duygusuna sahip olacaktır. Bu utanma, sadece cinselliğe dönük olmayıp kişiliğini savunma dürtüsüyle bütün alanlarda olabilecektir.

Çoçukta Cinsel Eğitimin Önemi

Çocuğun cinsel kimliğini savunma dürtüsüyle utanmasına gelince, bazı dindar bilim adamları bunu, insanın onur ve haysiyet bilinci bağlamında değerlendirmektedirler. İnsan onur ve haysiyeti, mana boyutundan madde boyutuna inmeyi her zaman reddeder, işte bu, kişisel dokunulmazlık alanıdır. İnsani ortamlar, sınır ve hudut tanımayan insan aklıyla karmaşık bir ilişkiye sahiptir. Bu yüzden çocuklar, hatta yetişkinlerin bile çoğunluğu gerek yaşadıkları çevrede gerekse tabiatta sınırsız fikri soruna göğüs gererler. Çocuklar, kişiliklerinin tabii gelişimiyle hüküm ve karar verme yeteneklerine olumsuz etkide bulunmayan müşfik rehberlerden yoksun kaldıklarında, bilinmezler karanlığında ve hatalı düşünceler arasında bocalayıp dururlar. Genel olarak da önlerinde buldukları yaygın davranış biçimini taklit ederler. Bu ise, daha çok zararlı yayın ve reklamlarda çizilen sağlıksız bir dav- ranış biçimidir. Buna ek olarak sokaklar ve okul sıralarında tanıştığı arkadaşlardan etkilenirler. Çalışma, spor ve eğlence gibi hayatın değişik alanlarında gözleri önünde sergilenen dürtülen de bire bir taklit ederler. Bütün bunlardan çıkan netice şudur ki kız ve erkek çocukları için bilgili, hoşgörülü, bilinçli ve akl-ı selim sahibi bir liderlik şarttır.

Cinsel Eğitim ve Önemi

Yetişme çağındaki çocuklar yaşlarının gerektirdiği cinsel bilgilere böyle güvenilir ellerde sahip olmalıdırlar. Yetişme sürecinde her şeyi vakitlice öğretmek gereklidir. Anne babaların rehberliği, yabancı müdahalelere mahal bırakmayacaktır. Dolayısıyla anne babalar uyanık olmalı ve her yaşın gerektirdiği bilgileri çocuklarına vermelidirler özellikle de ergenlik çağındaki çocukların sağlıklı bir şekilde yönlendirilmeleri ve güvenilmez kaynaklarda karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunmaları gerekir. Anne babanın çocukların eğitiminde izleyecekleri yöntem, çocuklarında gözlemledikleri davranış biçimlerine göre farklılık gösterebilir. Bu eğitimde sınırlan aşmamaları gerekir mümkün olduğunca çocuğun sorularına cevap vermekle yetinmeli, zorlama olarak görülebilecek müdahalelerden sakınmalıdırlar, Ancak bazı durumlarda ön uyanların faydası olacağı açıktır, örneğin çocukların aileden uzak kaldıkları spor etkinlikleri, geziler ve benzeri ortamlara gitmelerinden önce onlara gerekli uyarılarda bulunmalıdırlar. Çocuklara rehberlik yapacak anne veya baba, tatlı bir ses tonu kullanmalı, küçüklerin bilinçaltında olumsuz etkide bulunacak bir ses tonundan sakınmalıdır. Çocukla konuşulurken baş başa olmaya dikkat edilmeli, başkalarının yanında konuşulmamalıdır. Çünkü baba ile oğul ve anne ile kız arasındaki bağ gizli olmalıdır. Bu durumda çocukların anne babalarına güvenleri daha güçlü olacak ve kendilerine güven duygulan da sarsılmayacaktır.

Cinsel Eğitimde Anne ve Babalar

Anne babalar, çocuklarına fizyolojik bakımdan farklı oluşlarını anlatmalı, erkek ve kadın bedeninin niçin farklı olduğunu izah etmelidirler. Ergenlik çağına giren erkek çocuk, bedeninde oluşacak değişimi önceden bilmelidir. Aynı şekilde kız çocuğu da adet gör menin ne olduğunu daha önceden bilmelidir. Aksi halde büyük bir şok yaşaması mümkündür. Adet kanı ve sancısı bilgisiz bir genç kız üzerinde çok olumsuz bir etkide bulunabilir. Anneler bu çağdaki kızlarına gerekli bilgileri anlatmalı ve adet yaşandığında önceden hazırlıklı olmalarını sağlamalıdırlar. Genç kız, artık ergen bir genç kız olduğunu bilerek rahatlamalı, hiçbir kaygı ve endişeye kapılmamalıdır. Adet bittikten sonra yıkanıp temizlenmesi gerektiğini de bilmelidir. Anne kızına yönelik açıklama ve anlatımında sade ve anlaşılır bir dil kullanmalı, anormal davranmaktan uzak durmalıdır. Bunun tabii bir olay olduğunu, korkulacak bir şey olmadığını, sağlıklı gelişmenin gereği olduğunu kızına anlatmalıdır.

Cinsel Eğitim Haricindeki Diğer Başlıklar

Tüm Seks Hakkında başlığındaki konuları incelemek için buraya tıklayın.

Seks oyunları

Seks Oyunları

Seks hayatının en güzel taraflarından biride çiftlerin birbirlerine oynadıkları seks oyunlarıdır. Seks hayatınızı renklendirecek seks oyunları hakkında nacizane tavsiyerleri ile...

Yaşlılıkta seks

Yaşlıklıkta Seks

Seks in yaşı yoktur. Her yaşın ayrı bir seks hayatı ve buna bağlı güzelliği mevcuttur. Seks in seks konularımızdan biride budur. Yaşlılıkta seks..! Her yaşın güzellikleri bize yaşlıklıktada seks in güzelliklerini...

Anal sex

Anal Sex

Anal seks hakkında bilinmeyenler. Seks ve anal seks hakkında herşey. Anal seks üzerine yapılan araştırmalar ve şaşırtıcı sonuçları. Seks to seks kavramının üzerinde, kişilerin tercihlerine kalan anal seks...

Orgazm

Orgazm

Orgazm ve seks! Orgazm olmak için onca caba sonunda seks aktivitesinin süpriz sonucu. Orgazm nedir, orgazm olamama ve orgazm hakkında uzmanların cevapları...

Cinsel uyarıcı

Cinsel Uyarıcı

Seks hayatında cinsel uyarılma, seks aktivitelerinin fitilinin ateşlenmesi anlamına gelir. Seks hayatı cinsel uyarılma ile başlar cinsel doyum ile son bulur. Ancak seks aktivitesi için...

Seksi sayılar

Seksi Sayılar

Sayı dediğimiz şey, hesabı şaşırtmak için kullanılır. Sayıların cinselliği olduğunu biliyormuydunuz. Seks ve sayılar ile ilgili bilinmeyenler. Seks ve seksi sayılar içerisinde kısa bir gezinti.

bekaret kemeri

Bekaret Kemeri

Sex tarihi ve yaşanlar. Bir dönem iz bırakan bekaret kemeri ve sex anlayışı. 21.yy sex kultürü ve seks yasakları. Günümüzde geçerliliğini kaybetmiş seks yasakları ve beraket kemeri hakkında...

mazoşizm

Mazoşizm

Mazoşizm ve sadomazoşizm hakkında. Seks ve sadomazoşizm nedir konusu ile alakalı bilmedikleriniz. Sex, mazoşizm ve sade mazo tarihi. Sado mazoşizm seks kültürü genel kültür makalesi.

doğum kontrolü

Doğum Kontrolü

Seks ve doğum kontrolü birbirinden ayrılamayacak konudur. Doğum kontrolü hakkında dünya genelinde uygulanan politikalar. Doğum kontrolü...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >

Cinsel Eğitim Yorumları

Cinsel Eğitim Konusuna Yorum Ekleyin

Görüşleriniz bizim için önemlidir

KÖTÜ İYİ

Yorum Güvenlik Kodu

Copyright © seksshop.net seks shop ve sex shop ürünlerinin satışının yapıldığı bir VBT markasıdır. Arşiv | İzmir Sex Shop