Seks Shop seksshop.net
ANA SAYFA FIRSAT ÜRÜNLERİ EROTİK SHOP İLETİŞİM
SİTE İÇİ ARAMA
KATEGORİLER
SEKS SHOP MENÜ
SOSYAL AĞLAR
KAPIDA ÖDEME

Kapıda Ödeme

Seks Hayatının Önemi

1 Nisan 2015

Seks hayatının önemi bugünkü cemiyet ahlak kaideleri üzerine nasıl tesir ettiğini anlamak için medeniyetin tarihi tekamülüne bir göz atmak lazımdır. İlk insanlar seksüel aruzlarını (coitus = cima) açıkça, aleni olarak yapmışlardır. Hem kadın ve hem erkek bu şekildeki hareketten hiç inanmamışlardır. Seksüel arzu Avustralya, Polynesia, Filipinler, Malaya’daki vahşi insanlar arasında hala bu şekilde tatmin edilmektedir. Bu tarihi devirde ve yerlerde kadın, erkeklerin müşterk malı olmuştur. Güzel kadını kuvvetli erkeklerin diğer erkeklerin elinden alması bir nevi seksüel seçim olmuştur. Sonradan kadın bir ticaret, hediye, şehevi hisleri tatmin eden, iş gören bir vasıta haline gelmiştir. Tecavüz edilen kadını başkasına vermemek için coitus bilahare gizli yapılmaya başlanmıştır. Bu gizleniş ve çekingenlikten utanma ve ahlaki hisler doğmuş, seksüel uzuvlar örtülmüştür. Seks hayatının önemi bu tekamülüne soğuk iklim de müessir olmuş, hastalıktan korunmak için vücut kapatılmıştır. Seks hayatının önemili gelişmesinde bir diğer merhale de kadının eşya gibi kullanılışından vazgeçiş olmuştur. Kadın, içtimai olarak bir değer kabul edildikten sonra, erkekler ona kur yapmağa başlamışlardır. Bu suretle şehevi hislere ahlaki ve medeni hisler de karışmıştır.

Seks Yaşamının Önemi

Erkek ve kadın, ruhi ve fiziki vasıflarıyla, meziyetleriyle birbirlerini beğenmeğe başlamışlardır. Böylece kadın seksüel hayatta serbesti ve kendi güzelliğinin intihap ettiği erkeğe ait olması hakkını kazanmıştır. Bunu temin etmek için kadın, güzelliğini ve ruhi vasıflarını arzu ettiği erkeğe göstermiş, diğerlerinden saklanmıştır. Bu suretle kadın iffeti, sadakati doğmuştur. Seks hayatının önemi bu tekamül aile hayatı kurulmasına, göçebelik hayatının doğmasına yol açmıştır. Erkek tesis ettiği yuvasında bir kadına bağlı kalmak ihtiyacını duymuştur. Ancak bu suretle kadının iffet ve sadakati teminat altına girmiştir. Seksüel hayat eski Mısırlılar ve İsraillilerin başlangıç devrinde bu seviyeye yükseldiği halde bu eski milletlerin civarındaki insan toplulukların da kadının bir misafire verildiği göze çarpmaktadır. Hıristiyanlık zuhur edince, kadınla erkeği içtimai olarak bir tutmuş, seksüel hayatı ahlaki ve dini esaslara bağlamış, monoganiyi tesis etmiştir. Seksüel hayata dini ve içtimai veçhe veriş acı tecrübelerden doğmuştur. Zira büyük şehirlerde gittikçe genişleyen, şiddetlenen seksüel hayat ve sefahat bütün bir milleti sarmış, alevlenen bu hayat, milletlerin ruhunu ve sinirlerini bozmuştur. Eski Yunanlıların, Roma İmparatorluğunun, On Dördüncü Lui zamanındaki Fransa’nın çökmesi bu hadisenin bariz misallerini teşkil eder. Ulvi meziyetlerin birçoğu, hatta bir ferdin nefsini feda edişi (sezaryenle karnından çocuk aldırmak, aşk intiharları) seksüel hayattan doğmuştur.

Cinselliğin Yaşamda Ki Önemi

Vatan müdafaasında Mehmetçik'in namusu için canını vermesi de bunun güzel bir misalini teşkil eder. Lakin insanlardaki seksüel hissin kolayca, aşağı, bayağı hislere de dönebileceği unutulmamalıdır. Yukarıda arzettiğim ehemiyeti dolayısı ile insanların en eski zamanlarda dahi seksüel hayata büyük kıymet verdiklerini tarihi vesikalardan anlıyoruz. Paleolithique devirde adi taşlar, kale taşlan, kemikler ve dişler üzerine vulva ve penis resimleri hakkedilmiş, bazı surlar penis şeklindeki taşlardan inşa edilmiş ilk Hind kabilelerinden Yaypurlar, hayvanlarla çiftleşmeğe dair minyatürler yapmışlardır. Akdeniz’in doğusundaki milletler penise tapmışlar ve bu uzvu Allah’ın bir sembolü olarak kabul etmişlerdir (Phalluskult). Bu adet kısa bir zamanda Asyadan Yunanistan’a, Romalılara ve oradan da bütün Avrupa’ya yayılmıştır. Eski Romalılarda fazla hürmet gören Dionys'in oğlu Priapus ilahı gayet büyük penisli bir insan olarak temsil edilmiştir. Hıristiyanlık doğunca bu adeti kaldırmıştır. Seksüel hayatın önemi işte bu kadar uzun tarihler öncesine dayanmaktadır. Bizler de sex shop izmir firmaları olarak, seksüel hayatın bir parçası olarak birçok sosyo-ekonomik faaliyetler göstermekteyiz. Yemek içmek gibi bir önemi bulunan seks hayatının önemi gibi büyük bir parçası olarak siz değerli ziyaretçilerimize hizmet vermekten ve son derece memnun olarak bir sonraki makalemizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın…

Copyright © seksshop.net seks shop ve sex shop ürünlerinin satışının yapıldığı bir VBT markasıdır. Arşiv | İzmir Sex Shop